FFFS 2016:28

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse

Gäller från 2016-11-01 , ändring av FFFS 2015:8

Sammanfattning

Ändringar i grundförfattningen Finansinspektionen beslutar om ändrade föreskrifter om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning. De nya reglerna innebär att juridiska och fysiska personer ska informera om alla sanktionsbeslut som har riktats mot dem, även beslut som är äldre än tio år. Den tidsbegränsning som fanns tidigare slopas i de nya föreskrifterna. Informationen om sanktionsbeslut lämnas i blanketterna för ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning, som är bilagor till bl.a. FI:s föreskrifter (FFFS 2015:8) om försäkringsfonder.

De nya reglerna träder i kraft den 1 november 2016. ändr. 2016:28

Dokument

Läs mer