FFFS 2017:15

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse

Gäller från 2017-08-01 , ändring av FFFS 2015:8

Sammanfattning

Ändringen innebär att hänvisningen till penningtvättslagen ersätts med en hänvisning till den nya penningtvättslagen (2017:630). Orsaken är att föreskrifterna måste anpassas till den nya penningtvättslagen som träder i kraft den 1 augusti 2017. ändr. 2017:15

Dokument