FFFS 2017:20

Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2012:6) om krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av likvida tillgångar och kassaflöden

Gäller från 2018-01-01

Sammanfattning

Finansinspektionen upphäver föreskrifterna (FFFS 2012:6) om krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av likvida tillgångar och kassaflöden.

Föreskrifterna ska ersättas av bindande, direkt tillämpliga likviditetsbestämmelser i tillsynsförordningen, som gäller för kreditinstitut och värdepappersbolag, samt av bestämmelser i EU-kommissionens delegerade akt när det gäller likviditetstäckningskrav för kreditinstitut.

För att säkerställa att bankernas motståndskraft mot likviditetsstress inte försvagas på grund av att de aktuella föreskrifterna upphävs, utreder Finansinspektionen vilka åtgärder som kan bli aktuella för att ta hand om detta.

Dokument