FFFS 2021:3

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:21) om tjänstepensionsföretag

Gäller från 2021-06-01 , ändring av FFFS 2019:21

Sammanfattning

Ändringarna innebär att Finansinspektionen inför ett särskilt kapitalkrav för tjänstepensionsföretag som investerar i tillgångar med direkt exponering mot bostadskrediter som uppfyller vissa villkor. ändr. 2021:3

Ändringarna börja gälla den 1 juni 2021.

Dokument