FFFS 2020:3

Finansinspektionens allmänna råd om undantag från amorteringskrav på grund av särskilda skäl

Gäller från 2020-04-14

Sammanfattning

De allmänna råden tydliggör när ett bolåneföretag kan medge tidsbegränsade undantag från de krav på amortering som finns i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2016:16) om amortering av krediter mot säkerhet i bostad. Genom de allmänna råden förtydligas det att en extraordinär omständighet i form av en mycket kraftig nedgång i svensk ekonomi utgör särskilda skäl i den mening som avses i amorteringsföreskrifterna. Att bolånetagare kan medges undantag från amorteringar ger dem ett större ekonomiskt handlingsutrymme.

Dokument