FFFS 2022:17

Föreskrifter om säkerhetsskydd

Gäller från 2022-12-01

Sammanfattning

Enligt säkerhetsskyddsregelverket ska verksamhetsutövare anmäla olika förhållanden till Finansinspektionen. Föreskrifterna ställer krav på att verksamhetsutövarna använder de blanketter som FI anvisar på sin webbplats. Blanketterna innehåller den information som FI behöver för sitt tillsynsarbete.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 december 2022.

Dokument