EU

EU och det europeiska systemet för finansiell tillsyn (ESFS) tar fram regler med stor betydelse för finansmarknadens roll på hållbarhetsområdet.

EU:s tre tillsynsmyndigheter för den europeiska finansmarknaden – Europeiska bankmyndigheten (EBA), försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) samt värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) – arbetar med hållbarhet inom sina verksamhetsområden. De arbetar också sektorövergripande i den gemensamma kommittén Joint Committee of the European Supervisory Authorities.

Myndigheterna ger råd inför kommande regleringsinitiativ, bevakar marknadsaktörers praktiska hantering av hållbarhetsrelaterade risker och för en dialog om hållbarhetsfrågor med olika intressenter. Det tre myndigheterna publicerar också rapporter, tekniska standarder och riktlinjer som rör hållbarhetsfrågor.

FI deltar aktivt i myndigheternas arbete genom att medverka i deras olika arbetsgrupper och kommittéer. FI finns även representerad i myndigheternas högsta beslutande organ, tillsynsstyrelsen (Board of Supervisors).


Senast granskad: 2023-05-16