Testa dina kunskaper

Här har vi samlat tips på fyra grundkunskaper du behöver för att lättare ta beslut som passar dig och din ekonomi.

1. Kunna begrepp

Det ställs stora krav och vi ska ta många beslut om vår ekonomi. Kan du vissa grundläggande begrepp inom ekonomi kommer det att underlätta när du köper finansiella produkter eller tjänster. Begrepp att kunna är till exempel aktier, fonder, risk, inflation, deflation spara, investera, ränta, ränta-på-ränta, låna och effektiv ränta.

Kunskapsfråga
Att köpa aktier i ett enstaka företag är vanligtvis säkrare än att köpa andelar i en aktiefond?

  1. Falskt
  2. Sant
Visa rätt svar

Rätt svar är Falskt

2. Räkna procent

Det är inte helt enkelt att minnas allt bra vi lärt oss i grundskolan. En sådan kunskap är hur vi räknar på procent, vilket inte alla kan. Det är viktigt att förstå innebörden av ränta som är hög eller låg när du tar ett lån eller sparar pengar. Räntan uppges i procent och kan du räkna procent och förstår effekten av en hög eller låg procentsats blir det enklare att välja alternativ som passar dig och din ekonomi.

Kunskapsfråga
En bilhandlare erbjuder en begagnad bil för 60 000 kr. Det är två tredjedelar av vad den kostade som ny. Hur mycket kostade bilen som ny?

  1. 40 000
  2. 90 000
  3. 120 000
Visa rätt svar

Rätt svar är 90 000 kr

3. Sprida risker

Vi sprider riskerna på olika sätt i vår ekonomi. Försäkringar är en sådan lösning där vi till exempel har en hemförsäkring för att minska risken för stora kostnader vid en olycka i hemmet, som vid en vattenskada. På liknande sätt vill vi sprida riskerna i vårt sparande. Vi vill inte bara spara pengar på ett sparkonto under en längre tid utan även investera våra pengar för möjlighet att växa. Då gäller det att inte satsa allt på ett kort med risken att förlora allt utan välja produkter som sprider ut riskerna.

Kunskapsfråga
Det är mindre troligt att du kommer att förlora alla dina pengar om du sparar dem på mer än ett ställe?

  1. Falskt
  2. Sant
Visa rätt svar

Rätt svar är Sant

4. Förstå konsekvenser

Stora samhällsekonomiska förändringar och händelser påverkar din ekonomi, till exempel när Riksbanken höjer styrräntan kan räntan på ditt lån hos banken höjas och dina kostnader öka. Andra händelser som krig, kris och politiska beslut har effekt på ekonomin och kan påverka dina dagliga utgifter, inkomster eller sparande.

Kunskapsfråga
Anta att räntan på ditt sparkonto är 1 procent och inflationen är 2 procent. Om du låter dina pengar stå på kontot i ett år, kommer du då vid årets slut kunna köpa...?

  1. Mer
  2. Lika mycket
  3. Mindre
Visa rätt svar

Rätt svar är Mindre

Lär dig mer