Finansiella stabilitetsrådet sammanträder

tisdag 6 dec

| Om FI

Företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksbanken samt Riksgälden för träffas för ett möte i Finansiella stabilitetsrådet.

Rådet ska diskutera det allmänna stabilitetsläget samt behov av analyser och eventuella åtgärder för att stärka den finansiella stabiliteten. Rådet ska även diskutera cybersäkerhetsfrågor, obligationsmarknadens funktionssätt samt följa upp problemen på elderivatmarknaden.

Vid stabilitetsrådsmöten förs endast diskussioner – inga beslut fattas.

Deltar på mötet gör finansmarknadsminister Niklas Wykman, vikarierande generaldirektören för Finansinspektionen, Susanna Grufman, riksbankschef Stefan Ingves samt riksgäldsdirektör Karolina Ekholm.