Rundabordssamtal om rätten att öppna betalkonto

fredag 20 maj

Tid: 13.00–14.30 | Om FI

Konsumenter som är bosatta i något land inom EES har rätt att öppna betalkonto med grundläggande funktioner. Finansinspektionen (FI) och Konsumenternas Bank- och finansbyrå tar dock emot många klagomål från konsumenter som nekas att öppna konto eller får sina konton spärrade eller avstängda. Därför har FI bjudit in bland annat bankchefer till ett rundabordssamtal för att diskutera problem och möjligheter till lösningar.

Laddar sidan