Susanna Grufman - Almedalen

måndag 04 jul

Tid: 15.45–16.30 | Om FI

Susanna Grufman, FI:s biträdande generaldirektör, medverkar i ett evenemang med rubriken Den lilla människan i det stora - hur påverkar det geopolitiska läget dig?

Arrangör: Sparbankernas Riksförbund
Plats: Hamnplan, H204, "Sparbankernas tält"

Laddar sidan