Henrik Braconier deltar i panel om finansiell stabilitet

torsdag 30 mar

Tid: 14.40 | Om FI

Chefsekonom Henrik Braconier deltar i en panel om finansiell stabilitet på Kommuninvests föreningsstämma.