Henrik Braconier talar om risker i bostadssektorn

FI:s chefsekonom Henrik Braconier är en av talarna vid ett seminarium om hushållssektorns exponering för finansiella risker, arrangerat av Swedish House of Finance.

tisdag 4 apr

Tid: 08.00–09.15 | Om FI