Tillgänglighet för fi.se

Finansinspektionen står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur fi.se uppfyller lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från fi.se i något annat format, till exempel tillgänglig pdf, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du skicka ett mejl till webbredaktionen@fi.se.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav kan du skicka ett mejl till webbredaktionen@fi.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Digg och påtala det:

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är till del förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Exempel på innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Problem för den som inte ser eller har nedsatt synförmåga

  • Vissa innehållsbärande bilder saknar textalternativ.
  • Dokument på webbplatsen är inte tillgänglighetsanpassade eller inte fullt ut tillgänglighetsanpassade, exempelvis, rapporter, beslut och blanketter (Pdf-, Word- och Exceldokument). Vi har gjort anpassningar av vissa mallar som dokumenten skapas utifrån för att förbättra tillgängligheten, men hittills inte alla.
  • Sidans delar är inte uppmärkta vilket gör det omständligt att navigera med tangentbordet.
  • Det finns brister i inmatningsfält, som uppgifter om syfte, om de är obligatoriska eller inte och att återkopplingen om användaren fyller i fel inte är tydlig.
  • Vissa element på webbplatsen har inte tillräcklig kontrast.
  • Färg används som enda avskiljare mellan staplar i diagram.

Problem för den som har nedsatt färgseende

  • Färg används som enda avskiljare mellan staplar i diagram.

Problem för den som inte hör eller har nedsatt hörsel

  • Det finns inga textalternativ för våra poddsändningar
  • De flesta filmerna på webbplatsen är inte textade

Problem för den som navigerar på webben med röstkommandon

  • Vänstermenyernas plustecken – som gör det möjligt att veckla ut underliggande menyer – går inte att styra med röstkommandon. Men det går alltid att gå till den mellansida som står invid plustecknet och därifrån navigera sig vidare.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har anlitat oberoende experter för att granska fi.se ur tillgänglighetssynpunkt. Den senaste bedömningen gjordes i januari 2019. De protokoll och rapporter vi fått från sådana granskningar används för vårt arbete med att förbättra tillgängligheten och som utgångspunkt för att sammanställa denna tillgänglighetsredogörelse.

Webbplatsen publicerades den 2017-01-24

Redogörelsen uppdaterades senast den 2019-09-20.

 

Senast granskad: 2019-09-23
Laddar sidan