Så styrs FI

FI:s verksamhet styrs av regeringens regleringsbrev. Där anges vilka mål FI ska ha för sin verksamhet, och de uppdrag som regeringen vill att FI ska utföra.

FI:s verksamhet regleras även i en förordning som beskriver myndighetens specifika mål, uppgifter och ansvar.

Fakta

Vi har tillsyn över:

  • 1 800 finansiella företag med tillstånd från FI
  • ytterligare 500 registrerade företag enligt penningtvättsregelverket
  • redovisningsinformation från 300 börsbolag
  • 20 000 utländska finansiella företag och fonder med tillstånd av en utländsk tillståndsmyndighet som har primärt tillsynsansvar
  • värdepappersmarknaden, bland annat prospekt, flaggning och blankning.
Senast granskad: 2018-05-03
Laddar sidan