FI:s löpande dialog med finansbranschen

FI diskuterar löpande aktuella frågor med företrädare för den finansiella sektorn i Sverige.

FI bjuder även in företag till runda-bords-diskussioner för att kartlägga marknader och behov inom specifika områden, till exempel vilka problem som branschen upplever när de utvecklar innovativa tjänster eller frågor om hållbarhet.

FI genomför FI-forum som alltid innehåller en frågestund och vid arbetet med att ta fram nya regler utses remissgrupper där branschföreningarna har möjlighet att komma med synpunkter på regelförslagen. Personer hos FI deltar också som talare vid externa seminarier.

Exempel på organisationer med vilka FI har löpande dialogmöten:

 • Aktiemarknadsbolagens förening
 • Aktiespararna
 • Arbetsmarknadens parter
 • Bankföreningen och Stiborkommittén
 • Energiföretagen Sverige
 • Finansbolagens förening
 • Fondbolagens förening
 • Föreningen auktoriserade revisorer FAR
 • FAR:s Policygrupp för redovisning
 • Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden
 • Näringslivets redovisningsgrupp
 • Sparbankernas riksförbund
 • Svenska aktuarieföreningen
 • Svenska fondhandlarföreningen
 • Svenska försäkringsförmedlares förening
 • Svensk försäkring
 • Svenskt näringsliv
 • Strukturerade produkter i Sverige
 • Swedish Fintech Association
 • Tjänstepensionsförbundet
Senast granskad: 2020-01-03
Laddar sidan