Resultat

2018

Tillämpning av redovisningsreglerna IFRS 17 skjuts upp

International Accounting Standards Board:s (IASB) styrelse har beslutat att skjuta upp tillämningen av IFRS 17 ett år.

FI ändrar tidplanen för kommande diskussionsmöten om IFRS 17

FI har i samråd med branschen beslutat att skjuta på de planerade diskussionsmötena om koncernredovisning respektive upplysningar och övergångsregler till 2019.

Resultat från femte diskussionsmötet med branschen om IFRS 17

Nu finns dokumentation från det femte diskussionsmötet mellan FI och branschen om redovisningsstandarden IFRS 17.

Diskussion om eventuella ändringar i IFRS 17

Styrelsen för International Accounting Standards Board (IASB) kommer att inleda diskussioner om eventuella ändringar i redovisningsreglerna IFRS 17.

Resultat från tredje och fjärde diskussionsmötet med branschen om IFRS 17

Nu finns dokumentation från det tredje och fjärde diskussionsmötena mellan FI och branschen om redovisningsstandarden IFRS 17.

Resultat från andra diskussionsmötet med branschen om IFRS 17

Nu finns dokumentation från det andra diskussionsmötet, som hölls den 15 juni 2018, mellan FI och branschen om redovisningsstandarden IFRS 17.

IASB kommer att föreslå ändringar i IFRS 17

International Accounting Standards Board (IASB) planerar ändringar i IFRS 17 i samband med sitt årliga förbättringsarbete av IFRS-standarder (Annual Improvements to IFRS Standards).

Resultat från första diskussionsmötet med branschen om IFRS 17

Nu finns dokumentation från det första diskussionsmötet, som hölls den 24 maj 2018, mellan FI och branschen om redovisningsstandarden IFRS 17.

FI ser över tillämpningen av IFRS i koncernredovisning

2018-06-18 | IFRS 17 Regler Nyheter

FI kommer att se över sitt tidigare beslut, att även onoterade försäkringsföretag ska tillämpa så kallad full IFRS i sina koncernredovisningar, i samband med införandet av IFRS 17 i FI:s föreskrifter.

Tidplan för FI:s diskussionsmöten med branschen om IFRS 17

FI har planerat in sex diskussionsmöten om IFRS 17 under 2018. Här är en lista med tema för vart och ett av mötena.

Laddar sidan