Resultat

2023

Nya krav för valutaväxlare och andra finansiella institut

Från 1 januari 2024 börjar nya krav att gälla för den som vill ägna sig åt valutaväxling eller annan finansiell verksamhet genom att lagen om valutaväxling och annan finansiell verksamhet ändras. Ändringarna görs för att motverka penningtvätt i finansiella institut och innebär bland annat att fler verksamhetsutövare än i dag kommer att omfattas av registreringsplikten. Det kommer även nya föreskrifter och allmänna råd från FI.

Försäkringsförmedlares applikation upphör 2 oktober

2023-09-26 | Nyheter Försäkring

Applikationen kommer att ersättas med ett nytt digitalt anmälningsförfarande. Tills den nya lösningen är på plats ska samtliga anmälningar och underrättelser skickas in per mejl eller vanlig post.

Driftstörningar i TRS 2 den 7–8 oktober

Den 7 och 8 oktober kan det förekomma mindre störningar i TRS 2- systemet, i såväl produktionsmiljön som i testmiljön. Detta beror på ett planerat underhåll. Vid problem kan rapportörer försöka igen senare under dagen.

FI ger Simplex en varning

Finansinspektionen varnar Simplex AB för att det inte drivit bostadskreditverksamhet enligt tillståndet.

Kommunikationschef Annika Zervens slutar på FI

2023-09-21 | Nyheter Om FI

Kommunikationschef Annika Zervens kommer att sluta på FI. Hon är kvar i sin tjänst under uppsägningstiden som är sex månader.

FI undersöker Nasdaq

2023-09-21 | Nyheter Marknad

FI ska undersöka om Nasdaq Stockholm överträtt marknadsmissbruksförordningen genom att inte anmäla misstänkta transaktioner i samband med flera större bolagshändelser.

FI annonserar i barn- och gravidappen Preggers

Under hösten annonserar FI i appen Preggers, en gravid- och barnapp för föräldrar och blivande föräldrar. Tanken med annonseringen är att öka medvetenheten om projektet ”Ditt barn och dina pengar” som är en del av FI:s arbete med finansiell folkbildning.

FI redovisar regeringsuppdrag om flytt av individuell tjänstepensionsförsäkring

Det är inte motiverat att ändra nuvarande lagstiftning för att ytterligare underlätta flytt av individuell tjänstepensionsförsäkring. Däremot kan branschen göra mer för att underlätta för de som vill flytta sina pengar. Det konstaterar Finansinspektionen (FI) i en kartläggning som gjorts på uppdrag av regeringen.

FI anordnar öppna seminarier i privatekonomi för allmänheten

Under oktober anordnar FI två digitala seminarier om privatekonomi, ett för ensamstående föräldrar och ett för seniorer. Seminarierna är en del av FI:s arbete med finansiell folkbildning och är ett samarbete inom Nationella nätverket för finansiell folkbildning och varumärket Gilla din ekonomi.

TRS 2-systemet avstängt 27 september

TRS 2-systemet kommer att vara avstängt för underhåll den 27 september 2023.