Resultat

2017

FI-kommentar om tilläggsmarginalsäkerheter för valutaterminer

2017-12-20 | Eiopa Esma Eba

FI välkomnar och står bakom de uttalanden som de europeiska tillsynsmyndigheterna, Esa, gjorde om tilläggsmarginalsäkerheter för valutaterminer den 24 november 2017.

FI-kommentar om tilläggsmarginalsäkerheter

2017-02-27 | Iosco Eiopa Esma

FI välkomnar och står bakom de uttalanden som de europeiska tillsynsmyndigheterna (Esa) och den internationella organisationen för värdepapperstillsyn (Iosco) gjorde om tilläggsmarginalsäkerheter den 23 februari.

2015

Samråd om teknisk standard för marginalsäkerhetskrav för icke CCP-clearade derivat

2015-06-10 | Eiopa Esma Eba

De europeiska tillsynsmyndigheterna, European supervisory Authorities, (Eba, Esma och Eiopa) har publicerat ett andra samråd om tekniska standarder för Emir. Samrådet rör marginalkrav för icke-CCP clearade derivat.

2012

Slutgiltigt förslag till EU-regler om kapitalkrav för centrala motparter

2012-09-27 | Esma Eba Nyheter

Europeiska bankmyndigheten, Eba, har antagit det slutliga utkastet till nya regler om kapitalkrav för centrala motparter. Detta utkast kommer att skickas till EU-kommissionen för att slutligen fastställas. EU-kommissionen har tre månader på sig att anta utkastet från Eba.

Möjlighet att påverka EU-regler om OTC-derivat och kapitaltäckning för centrala motparter

2012-03-14 | Eba Nyheter Emir

Eba, Eiopa och Esma har publicerat ett diskussionsunderlag med planerade bindande regler om riskhantering av OTC-derivat som inte clearas av centrala motparter (CCP). EU-myndigheterna efterfrågar synpunkter på de regleringsalternativ som analyseras i förslaget.

Laddar sidan