Resultat

2021

FI föreslår ändrade regler om värdepappersrörelse och verksamhet på marknadsplatser

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser och i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse.

2017

Förslag till nya regler om positionslimiter

FI föreslår nya föreskrifter som fastställer positionslimiter i råvaruderivat.