FFFS 2013:13

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling

Gäller från 2013-07-22 , ändring av FFFS 2005:11

Sammanfattning

Ändringarna innebär bl.a. att begreppet "förmedling av fondandelar" ändras till "fondandelsförmedling" i föreskrifterna och de allmänna råden. Vidare ska en försäkringsförmedlare som utövar fondandelsförmedling och ger investeringsrådgivning om fondandelar uppfylla vissa kunskapskrav om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare). Motsvarande kunskapskrav ska också gälla för den som ingår i ledningen för en juridisk person som ska utöva fondandelsförmedling eller ger investeringsrådgivning om fondandelar. ändr. 2013:13

Dokument