FFFS 2016:36

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

Gäller från 2017-02-01 , ändring av FFFS 2007:17

Sammanfattning

Ändringarna rör bland annat bestämmelserna om informationsplikt för utgivare av överlåtbara värdepapper och marknadsövervakning samt dokumentations- och rapporteringsskyldighet för börser och värdepappersinstitut. Orsaken är att föreskrifterna måste anpassas till lagändringar som riksdagen har beslutat om och till EU:s marknadsmissbruksförordning. Ändringarna börjar gälla 1 februari 2017. ändr. 2016:36

Dokument