FFFS 2012:7

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:37) om rapportering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag

Gäller från 2013-01-01 , ändring av FFFS 2011:37

Sammanfattning

Kreditinstitut, värdepappersbolag och finansiella företagsgrupper med en balansomslutning på över 100 miljarder kronor ska från den 1 januari 2013 inte tillämpa 2 kap. 12–14 §§ i föreskrifterna. Dessa företag ska då i stället följa föreskrifterna (FFFS 2012:6) om krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av likvida tillgångar och kassaflöden. ändr. 2012:7

Dokument