FFFS 2016:37

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

Gäller från 2017-02-01 , ändring av FFFS 2013:9

Sammanfattning

Ändringarna innebär att vissa hänvisningar till nationella bestämmelser, som görs i föreskrifterna, ersätts med hänvisningar till EU:s marknadsmissbruksförordning. 

Ändringarna börjar gälla 1 februari 2017. ändr. 2016:37 

 

Dokument