FFFS 2021:30

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:1) om information om ränta på bostadskrediter

Gäller från 2021-11-01 , ändring av FFFS 2015:1

Sammanfattning

Föreskrifterna ändras så att termer och uttryck ska ha samma betydelse som i bland annat Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2021:29) om krediter i konsumentförhållanden.

Ändringarna gäller från den 1 november 2021. ändr. 2021:30

Dokument