FFFS 2020:23

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2015:22) om eurokurs på försäkringsområdet

Gäller från 2020-11-01 , ändring av FFFS 2015:22

Sammanfattning

Ändringarna innebär att föreskrifterna endast gäller vid tillämpning av försäkringsrörelselagen (1982:713), som tillämpas av understödsföreningar enligt lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043). Dessutom byts rubriken ut till Finansinspektionens föreskrifter om eurokurs för understödsföreningar.

Ändringarna börjar gälla den 1 november 2020. ändr. 2020:23

Dokument