FFFS 2020:1

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse

Gäller från 2020-03-01 , ändring av FFFS 2015:8

Sammanfattning

Ändringarna gäller vilka direkta administrativa kostnader som försäkringsföretag får beakta när de fastställer avgifter för återköp och överföring av livförsäkringar. Ändringarna träder i kraft den 1 mars 2020. ändr. 2020:1

Dokument