FFFS 2020:27

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om skyldighet för kreditinstitut som driver verksamhet genom filial i Sverige att rapportera vissa uppgifter

Gäller från 2020-12-29

Sammanfattning

Kreditinstitut som driver verksamhet genom filial i Sverige och som har sitt huvudkontor i ett tredjeland, ska rapportera vissa uppgifter till Finansinspektionen. Uppgifterna omfattar bland annat information om kapitalbas, tillgångar, antal kunder och arrangemang för riskhantering.

Föreskrifterna träder i kraft den 29 december 2020.

Dokument