FFFS 2021:11

Finansinspektionens föreskrifter om skyldighet för företag som driver värdepappersrörelse genom filial i Sverige att rapportera vissa uppgifter

Gäller från 2021-07-07

Sammanfattning

Företag som hör hemma utanför EES och driver värdepappersrörelse från en filial i Sverige, med tillstånd enligt 4 kap. 4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, ska lämna vissa uppgifter till Finansinspektionen. Det gäller information om omfattningen av filialens tjänster och verksamhet, omsättningen på och värdet av dess tillgångar. Det gäller också uppgifter om arrangemang för investerarskydd, strategi och arrangemang för riskhantering, styrning samt det totala antalet kunder.

Föreskrifterna gäller från den 7 juli 2021.

Dokument