Prospektregistret

Prospektregistret innehåller alla prospekt, erbjudandehandlingar och tillägg som Finansinspektionen godkänt och publicerat sedan 31 oktober 2006 samt prospekt med Europapass från andra EES-länder.

Klicka på "Sök" för att se alla godkända och publicerade prospekt och erbjudandehandlingar sedan 21 juli 2019.

Återstående material finns i två separata arkiv:


Avancerad sök

Senaste prospekt och erbjudandehandlingar

DatumNamn / BudgivareVärdepapperDokumenttyp
2019-12-04Swedavia ABSkuldinstrument med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100 000 EURGrundprospekt
2019-12-04Azelio ABAktierProspekt
2019-12-04Oscar Properties Holding ABAktierTillägg
2019-12-04Ograi BidCo ABAktierErbjudandehandling
2019-12-03QleanAir Holding ABAktierProspekt
2019-12-03Paynova ABAktierTillägg
2019-12-03Vostok New Ventures ltdSkuldinstrument med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100 000 EURProspekt
2019-12-02Swedbank Hypotek ABSkuldinstrument med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100 000 EUR som handlas på en reglerad marknad till vilken endast kvalificerade investerare har tillgångGrundprospekt
2019-12-02Minesto ABAktierEU-tillväxtprospekt
2019-12-02Swedbank Hypotek ABSkuldinstrument med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100 000 EUR som handlas på en reglerad marknad till vilken endast kvalificerade investerare har tillgångGrundprospekt

Laddar sidan