Prospektregistret

Godkända prospekt, tilläggsprospekt och erbjudandehandlingar

Prospektregistret innehåller alla prospekt, erbjudandehandlingar och tillägg som Finansinspektionen godkänt och publicerat sedan 31 oktober 2006 samt prospekt med Europapass från andra EES-länder.

Klicka på "Sök" för att se alla godkända och publicerade prospekt och erbjudandehandlingar sedan 21 juli 2019.

Återstående material finns i två separata arkiv:


Avancerad sök

Senaste prospekt och erbjudandehandlingar

DatumNamn / BudgivareVärdepapperDokumenttyp
2022-08-11MGM Casino Next Lion, LLCKontantbudTillägg
2022-08-10Länsförsäkringar Hypotek AB (publ)Skuldinstrument med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100 000 EURTillägg
2022-08-10Länsförsäkringar Bank AktiebolagSkuldinstrument med ett nominellt värde per enhet på minst 100 000 EURTillägg
2022-08-10Länsförsäkringar Hypotek AB (publ)Skuldinstrument med ett nominellt värde per enhet på minst 100 000 EURTillägg
2022-08-09Goldcup 30902 ABKontantbudTillägg
2022-08-05IRRAS ABAktierSekundäremission
2022-08-05Enzymatica AB (publ)AktierEU-tillväxtprospekt
2022-08-04Alleima ABAktierProspekt
2022-08-02Lifco AB (publ)Skuldinstrument med ett nominellt värde per enhet på minst 100 000 EURGrundprospekt
2022-08-01Senzime AB (publ.)AktierSekundäremission

Laddar sidan