Prospektregistret

Prospekt och erbjudandehandlingar.

Prospektregistret innehåller prospekt och erbjudandehandlingar som Finansinspektionen har godkänt och registrerat sedan 31 oktober 2006. Senast publicerade prospekt/erbjudandehandlingar visas nedan. Senaste publicerade prospekt

Prospekt från 31 oktober 2006 till och med 21 juli 2019 (separat arkiv)

Prospekt med Europapass från andra EES-länder (2019-10-18)


Avancerad sök

Senaste prospekt och erbjudandehandlingar

DatumNamn / BudgivareVärdepapperDokumenttyp
2019-10-18ZetaDisplay ABSkuldinstrument med ett nominellt värde per enhet på minst 100 000 EURProspekt
2019-10-17InCoax Networks ABAktierEU-tillväxtprospekt
2019-10-17Simris Alg ABAktierEU-tillväxtprospekt
2019-10-15Agromino ASAktierSekundäremission
2019-10-14SBF Bostad AB (publ)AktierProspekt
2019-10-11Netmore Group ABAktierEU-tillväxtprospekt
2019-10-11Mellby Gård ABTillägg
2019-10-07MedicPen Aktiebolag (publ)AktierEU-tillväxtprospekt
2019-10-01Karo Pharma AktiebolagAktierSekundäremission
2019-10-01Acarix ABAktierEU-tillväxtprospekt

Laddar sidan