Prospektregistret

Prospekt och erbjudandehandlingar.

Prospektregistret innehåller prospekt och erbjudandehandlingar som Finansinspektionen har godkänt och registrerat sedan 31 oktober 2006. Senast publicerade prospekt/erbjudandehandlingar visas nedan. Senaste publicerade prospekt

Prospekt med Europapass från andra EES-länder (2018-09-12)


Avancerad sök

Senaste prospekt och erbjudandehandlingar

DatumNamn / BudgivareVärdepapperDokumenttyp
2018-09-14TRANSTEMA GROUP ABAktieProspekt
2018-09-14OFFENTLIGA HUS I NORDEN ABObligationTilläggsprospekt
2018-09-11SVENSKA BOSTADSFONDEN 14 ABAktieProspekt
2018-09-11SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABÖvrigaGrundprospekt
2018-09-10ELLEN AKTIEBOLAGAktieProspekt
2018-09-05SVEA EKONOMI ABObligationProspekt
2018-09-05Ramsay Générale de Santé S.A.AktieErbjudandehandling
2018-09-03INFANT BACTERIAL THERAPEUTICS ABAktieProspekt
2018-09-03ENIRO ABObligationProspekt
2018-08-30GRÄNGES ABObligationGrundprospekt

Prospekt


Telefontid vardagar kl. 9-11
Laddar sidan