Jämförelsetal för fondavgifter

Alla vi vuxna svenskar är fondsparare – genom våra pensioner och kanske också genom eget sparande. När man sparar i fonder är det viktigt att hålla koll på avgiften. Om den är hög blir det mycket svårare för fonden att ge en högre avkastning. Här finns tips på hur du kan tänka när du ska välja fonder eller ser över ditt befintliga sparande.

Indexfonder – ofta bra val för de flesta

Indexfonder innehåller en mix av aktier som avspeglar ett visst aktieindex för ett visst land, en region eller en bransch. Här betalar man inte för någon analys av vilka företag som kommer att gå allra bäst utan kan förvänta sig att sparandet utvecklas som indexet som helhet. Därför är också indexfonder oftast billigare och passar därför de allra flesta.

Aktivt förvaltade fonder – för intresserade

Aktivt förvaltade fonder siktar på att gå bättre än ett visst aktieindex och kostar oftast mer att spara i. Eftersom avgiften är högre än för indexfonder är det viktigt att följa upp om fonden verkligen gjort det du betalar för – alltså går bättre än sitt jämförelseindex. Detta kan du hitta på fondens webbsida. Du kan också jämföra de fondavgifter du betalar med de jämförelsetal som FI här publicerar och som visar vad den vanligaste fondavgiften ligger på för några vanliga slag av fonder.

Jämförelsetal för typiska fonder

Jämförelsetalet visar den vanligaste avgiften för respektive typ av fond det senaste kvartalet. Siffrorna baseras på de årliga fasta förvaltningsavgiften som gällt för de fonder som ingår i FI:s mätning under det första kvartalet 2024.  

Sverigefonder Avgift (%) Globalfonder Avgift (%)
Indexfonder 

0,28 

Indexfonder

0,35

Aktivt förvaltade

1,33 

Aktivt förvaltade

1,38

 

Globalfonder – avgiftens betydelse på 30 år

Så här mycket kommer du att ha betalat för ditt fondsparande efter 30 år om du sparar 2 000 kronor i månaden och med de fondavgifter som anges. Beräkningen utgår också från en årlig avkastning på 7 procent för båda alternativen.

I detta räkneexempel kommer du alltså att ha betalat 248 466 kronor mer för ditt fondsparande efter 30 år om du valt en aktivt förvaltad globalfond jämfört med en global indexfond.

Global indexfond

0,35

84 431

Aktivt förvaltad global fond

1,38

332 897

Fondslag Avgift (%) Summa avgifter på 30 år (kronor)
 

FI:s jämförelsetal

Vi har använt medianen för fondavgifter för att åskådliggöra den vanligaste fondavgiften. Medianen är det mittersta värdet. Detta ger en bättre bild av vad en fond vanligtvis kostar jämfört med om vi beräknat den genomsnittliga avgiften för de fonder som ingår i vår mätning. Det beror på att det genomsnittliga värdet kan påverkas mycket av de högsta och lägsta värdena och därför hamna på en annan nivå än den fondavgift som verkligen är mest vanlig.

Index

Ett aktieindex är en sammanvägning av kursutvecklingen för flera olika aktier från ett visst land, en region eller en bransch och kan därför användas som ett jämförelsetal. Aktierna är oftast marknadsviktade, vilket betyder att om de har ett högre börsvärde påverkar det indexet mer. Utvecklingen för ett index mäts från dess startdag, som ofta ges värdet 100.


Senast granskad: 2024-05-02