Investeringsbedrägerier

Sveriges radio har rapporterat att antalet anmälda investeringsbedrägerier ökat med över 50 procent från april 2019 till april 2020.

Ett utmärkande drag för investeringsbedrägerier är det metodiska och långsiktiga arbetssättet som bedragarna använder sig av. Avsikten är att kunna lura en investerare på pengar vid upprepade tillfällen. Allt startar ofta med att en engelsktalande rådgivare söker kontakt via telefon.

Ett investeringsbedrägeri kan omfatta tre skilda faser:

  • Försäljningsfasen - ett erbjudande om en "lovande" investering
  • Återköpsfasen - ett bedrägeri med olika påhittade avgifter
  • Räddningsfasen - ett falskt erbjudande om hjälp när offret förstått bedrägeriet.

Läs mer om respektive fas genom att klicka på rubrikerna nedan. 

Försäljningsfasen

Det hela börjar vanligen med ett oväntat telefonsamtal. Den som ringer påstår sig vara investeringsrådgivare eller säljare åt ett mäklarföretag eller liknande.

Inledningsvis är de vanligen bara ute efter att testa intresset för en viss slags investering, och höra efter om det går bra att skicka ytterligare information. Tackar du ja kommer det broschyrer och blanketter (till exempel för att öppna ett konto) – gärna med bud för att det ska verka exklusivt.

Profilerar "kunden"

Därefter följer ytterligare några kontakter utan något konkret förslag på investering. Avsikten är att etablera ett förtroende och bygga upp en långsiktig relation. Samtidigt samlar den som ringer information om vem du är, för att finslipa sin taktik. Samtalen spelas ofta in för att kunna återknyta till vad ni talat om tidigare, som fritidsintressen, familj, arbete och utbildning.

Förberedda svar

Så här långt kan det vara svårt att märka något uppenbart misstänkt. De som kontaktar dig har full koll på hur det vanligtvis går till i branschen. De behärskar språket och beter sig som professionella rådgivare. Samtalen följer manus och det finns förberedda svar på frågor som kan dyka upp.

Snygg fasad

Strategin är att efterlikna en riktig affärsverksamhet i allt, från bolagsnamn – som kan vara snarlika välkända företags – till väldesignade webbplatser, brevhuvuden och visitkort. Webbplatserna kan ha länkar till ansedda aktörer, som Nasdaq, Bloomberg, Yahoo Finance och Market Watch, allt för att det ska verka seriöst.

Fint bemötande

De som ringer kan försöka ge intryck av att det finns en stor organisation bakom, med flera olika avdelningar och funktioner. Så länge du verkar intresserad behandlas du som en högt värderad kund och kan bli vidareslussad till mer erfarna rådgivare på högre nivå.

Hög avkastning

Efter en tid kommer ett konkret erbjudande om en investering eller placering. Vanligtvis utlovas hög och snabb avkastning. Även detta presenteras på ett snyggt sätt, med broschyrer och trycksaker som liknar prospekt samt andra formella handlingar, som aktiebrev, avtal, kontoutdrag och avräkningsnotor.

Påhittad kursutveckling

Försäljningsfasen kan pågå i flera år, med fler investeringsförslag eller erbjudanden att byta dina aktier mot andra aktier eller andra finansiella instrument. Uppgifter om att dina aktier stigit i värde är vanligtvis påhittade.

Utanför börsen

Även om du själv kan se priser på exempelvis Bloombergs eller Nasdaqs webbplatser behöver det inte betyda att aktierna handlas på någon börs. Affärer med så kallade OTC-aktier, där säljare och köpare direkt gör upp affären via en mäklare, måste rapporteras in och publiceras. Den kursutveckling du ser kan alltså baseras på enstaka affärer, som bedragarna genomför mellan sig själva.

Alltid köpläge

Ett genomgående drag under försäljningsfasen är att de råd som firman lämnar alltid verkar handla om att investera mer pengar. Om du själv är inne på att sälja får du motargument. Är du riktigt påstridig kan det hända att mäklaren "försvinner". Pengar går bara i en riktning – från dig.

Jämna aktieposter

Ett annat grepp – som gränsar till de som används i återköpsfasen – är att meddela dig att dina aktier bara kan säljas om du har ett visst antal och att du först måste köpa fler för att komma upp i ett jämt antal, exempelvis 50 000. Detta är bara ett sätt att lura dig på ännu mer pengar. Aktierna går trots allt inte att sälja.

Återköpsfasen

Ett typiskt upplägg för återköpsfasen är att du blir uppringd av en annan mäklarfirma och får erbjudande om att sälja eller byta dina aktier till ett förmånligt pris.

Bedrägeriet går här ut på att försöka lura dig på pengar för en påstådd avgift som är förknippad med försäljningen.

Skäl för erbjudandet

Som skäl för erbjudandet anger rådgivaren ibland att firman har en klient som vill komma över 51 procent av aktierna i bolaget. Eftersom det är insiderinformation kan du få skriva på en sekretessförbindelse. I andra fall sägs det handla om ett skatteupplägg; klienten vill köpa värdelösa aktier för att göra förlustavdrag.

Erbjudandet gäller ofta under en kort tid och kräver snabba beslut.

Här är några varianter:

  • det har skett en split och du äger fler aktier än tidigare
  • warranter som är knutna till aktierna måste lösas innan aktierna går att sälja.
  • du måste betala en avgift till en organisation som sägs arbeta för att förhindra penningtvätt
  • du måste betala skatt på den uppkomna vinsten i förskott.

Fler avgifter

Ofta utlovas återbetalning senare, till exempel i samband med att du får pengarna från försäljningen. Men om du betalar kan du räkna med att det tillkommer fler avgifter.

Falska myndigheter

Ett vanligt trick är att hänvisa till falska myndigheter eller övervakningsorganisationer, och deras webbplatser. De kan innehålla varningslistor för oseriösa företag, möjlighet att lämna klagomål och annat som verkar förtroendegivande. Men i själva verket är det bedragarna själva som står bakom webbplatserna, och svarar på förfrågningar.

Ofta används namn som lätt kan förväxlas med riktiga myndigheter eller organisationer.

Räddningsfasen

I räddningsfasen ringer någon som säger sig arbeta på en advokatfirma, eller liknande, som företräder en grupp investerare som råkat ut för samma bedrägeri.

De erbjuder sig att också hjälpa dig – givetvis mot en viss kostnad eller en procentsats av återvunnet belopp, i förskott. Sista fasen i bedrägeriet är alltså precis som den andra ett avgiftsbedrägeri.

Påstått uppdrag

Den som hör av sig säger sig ha i uppdrag att få tillbaka det förlorade kapitalet och medverka till att åtal väcks mot bedragarna. Även dessa firmor eller organisationer hänvisar till egna webbplatser, och ibland till domstolbeslut. Om du betalar blir du lurad ytterligare en gång.

Kan återkomma i flera år

Det händer att kundlistor säljs vidare från ett blufföretag till nästa. Den som en gång blivit lurad riskerar därför påringningar från andra som är ute i samma ärende, under många års tid.

Senast granskad: 2018-08-14
Laddar sidan