Inkasso

Om du inte betalar en räkning i tid kan den som ska ha pengarna (borgenären) vidta inkassoåtgärder mot dig som ska betala (gäldenären).

Sen med en räkning? Vad kan hända?

Ofta får du ett brev med inkassokrav. Borgenären kan själv driva in sina pengar eller anlita ett inkassobolag. Ibland kan du först få en påminnelse om att betalningsdatumet har passerat, men vissa företag skickar inkassokrav direkt. Det är tillåtet.

Vad är inkassoåtgärder?

En inkassoåtgärd är ett krav eller annan påtryckning mot gäldenären att betala sin skuld.

Exempel på inkassoåtgärder är

  • ett kravbrev till en gäldenär där det står att borgenären kommer att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden om gäldenären inte betalar inom viss tid
  • att borgenären hotar med att säga upp ett avtal eller avbryta en löpande leverans av till exempel bredband för att gäldenären inte har betalat i tid.

Betalningspåminnelser eller en upplysning om att ärendet kan komma att lämnas över till inkasso är däremot inte inkassoåtgärder.

Ett inkassokrav ger ingen betalningsanmärkning i kreditupplysningsbolagens register. Men om du varken betalar eller bestrider kravet kan det leda till att du får en betalningsanmärkning i ett senare skede.

Vad gör du om du får ett inkassokrav?

Stämmer kravet ska du betala skulden − inklusive ränta och inkassokostnad − inom den tid som står i inkassokravet.

Om du tycker att kravet är felaktigt bör du bestrida (invända mot) det omgående, inom den tid som står i inkassokravet.

Ett inkassokrav ger ingen betalningsanmärkning i kreditupplysningsbolagens register. Men om du varken betalar eller bestrider kravet kan det leda till att du får en betalningsanmärkning i ett senare skede.

Rättsliga åtgärder

Om du trots inkassoåtgärderna inte betalar kan borgenären gå vidare med rättsliga åtgärder för att slå fast att du är skyldig att betala, och hur mycket.

De vanligaste rättsliga åtgärderna är att borgenären ansöker om betalningsföreläggande hos Kronofogden eller ansöker om stämning hos tingsrätten.

När Kronofogden har meddelat ett utslag eller tingsrätten har meddelat en dom kan borgenären ta hjälp av Kronofogden för att driva in skulden.


Senast granskad: 2024-01-01