Resultat

2018

FI:s löpande dialog med finansbranschen

FI diskuterar löpande aktuella frågor med företrädare för den finansiella sektorn i Sverige. Under 2017 hade representanter för FI:s verksamhetsområdesledningar och FI: ledningsgrupp 130 sådana dialogmöten.

Stabiliteten i det finansiella systemet 2018:1

Publicering av den första stabilitetsrapporten för i år på FI:s webbplats.

2017

Laddar sidan