Resultat

2017

FI-forum: Rapportering under Mifir/Mifid 2

EU-regelverket för värdepappersmarknaden, Mifir/Mifid 2, träder i kraft 3 januari 2018 och för bland annat med sig nya krav på rapportering till FI och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).

Transaktionsrapportering Mifir/Mifid 2

EU-regelverket för värdepappersmarknaden, Mifir/Mifid 2, träder i kraft i januari 2018 och för bland annat med sig nya krav på rapportering av transaktioner i finansiella instrument. För att förklara kraven och informera om hur rapporteringen kommer att gå till anordnar vi ett FI-forum på detta tema.

2015

Rapportering med XBRL-fil

2015-04-17 | FI-forum Rapportering

Från och med den rapportering som ska lämnas per den 30 juni 2015 kommer det enbart att vara möjligt att rapportera genom att skicka in en så kallad instansfil (XBRL) till FI. Detta FI-forum hölls för rapporteringsansvariga och it-personal i de bolag som inte rapporterade med en så kallad instansfil (XBRL).

2013

Nya rapporteringskrav för bank och försäkring

2013-08-27 | FI-forum Rapportering

FI-forum om kommande rapporteringskrav från Europeiska bankmyndigheten (Eba) och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa). De nya kraven, som är tänkta att börja gälla den 1 januari 2014, förväntas innebära stora förändringar för de berörda företagen.