Nya rapporteringskrav för bank och försäkring

2013-08-27 | FI-forum Rapportering

FI-forum om kommande rapporteringskrav från Europeiska bankmyndigheten (Eba) och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa). De nya kraven, som är tänkta att börja gälla den 1 januari 2014, förväntas innebära stora förändringar för de berörda företagen.

Seminariet handlade bland annat om:  

  • riktlinjer för nya regelverk och kommande rapportering för försäkringsföretagen
  • Ebas tekniska standard för rapportering och följdändringar i Finansinspektionens rapporteringsföreskrifter
  • nya inrapporteringssystemet.

Seminariet riktade sig till rapporteringsansvariga, ansvariga för regelefterlevnad, finanschefer och rapportörer hos de berörda företagen.

 

Webbsändningen som tidigare fanns från detta seminarium har tagits bort. Den är inte längre i sin helhet relevant eller aktuell. Regler och rutiner som berördes kan också ha ersatts med nya. Övrigt innehåll från seminariet är kvar på fi.se.

Laddar sidan