Rapportering med XBRL-fil

2015-04-17 | FI-forum Rapportering

Från och med den rapportering som ska lämnas per den 30 juni 2015 kommer det enbart att vara möjligt att rapportera genom att skicka in en så kallad instansfil (XBRL) till FI. Detta FI-forum hölls för rapporteringsansvariga och it-personal i de bolag som inte rapporterade med en så kallad instansfil (XBRL).

Rapportering med XBRL-fil, del 1

 

 

Rapportering med XBRL-fil, del 2

 

Kravet på filrapportering gäller de EU-harmoniserade blanketterna som ryms inom Corep- och Finrep-paketen, både nuvarande och kommande blanketter.

De bolagskategorier som berörs är: banker, sparbanker, kreditmarknadsbolag, värdepappersbolag, fondbolag, svenska förvaltare av alternativa investeringsfonder, betalningsinstitut, utländska bankfilialer i Sverige, institut för elektroniska pengar, Skeppshypotek och finansiella företagsgrupper.

Under seminariet togs bland annat upp:

  • varför FI valt att gå över till filrapportering
  • när ska de olika rapporterna skickas in till FI via fil?
  • rapporteringsflödet
  • vad en XBRL-fil är och hur skapar man en sådan fil
  • vad DPM är
  • hur Ebas valideringsregler fungerar
  • hantering av revideringar när FI övergått till filrapportering
  • var hittar man information och vart vänder man sig med frågor?

Branschorganisationen XBRL Sweden deltog också.

Seminariet riktade sig främst till rapporteringsansvariga och it-personal inom nämnda bolagskategorier och till de bolag som inte redan rapporterade till FI via XBRL-fil.

Laddar sidan