Resultat

2015

Remissvar: Värdepappersmarknaden Mifid 2 och Mifir

2015-05-12 | Remissvar Mifid Marknad

Finansinspektionen ställer sig positiv till utredningens förslag.

2011

Remissvar om EU-kommissionens förslag till ändrade regler för värdepappersmarknaden

2011-12-16 | Remissvar Mifid

FI har har svarat på ett förslag från EU till nytt direktiv/förordning om marknader för finansiella instrument, en översyn av det så kallade Mifid-direktivet.

Laddar sidan