Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Vi visar heller inte så kallade visselblåsarärenden med hänsyn till vikten av att kunna garantera att anmälarens identitet inte röjs. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Om du vill ta del av en handling kan du mejla till registrator, finansinspektionen@fi.se.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig avdelning
2021-06-1721-17061Industria FörsäkringsaktiebolagLedningsprövningFörsäkringsrätt
2021-06-1721-17060eEquity SPV II ABAnmälan om registrering av AIF-förvaltareKapitalmarknadsrätt
2021-06-1721-17059Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC), CypernÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet 2014/65/EU FXCM EU LTDKapitalmarknadsrätt
2021-06-1721-17058Insurance Supervision Agency, SloveniaUnderrättelse om filialetablering inom EES för ett svenskt bolag - InsureMyTrans ABTillstånd
2021-06-1721-17057Erste Total Return Fixed IncomeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-06-1721-17056Erste Bond Corporate BBÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-06-1721-17055Ägarledningsprövning Almi Invest Östra Mellansverige ABTillstånd
2021-06-1721-17054Ägarledningsprövning Almi Invest Norra Mellansverige ABTillstånd
2021-06-1721-17053Ägarledningsprövning Almi Invest Mitt ABTillstånd
2021-06-1721-17052Ägarledningsprövning Almi Invest Syd ABTillstånd
2021-06-1721-17051Ägarledningsprövning Almi Invest Småland och öarna ABTillstånd
2021-06-1721-17050Ägarledningsprövning Almi Invest Västsverige ABTillstånd
2021-06-1721-17049Ägarledningsprövning Almi Invest Stockholm ABTillstånd
2021-06-1721-17048Ägarledningsprövning Almi företagpartner Blekinge ABTillstånd
2021-06-1721-17047Ägarledningsprövning Almi Företagspartner Gotland ABTillstånd
2021-06-1721-17046Ägarledningsprövning Almi Företagspartner Kronoberg ABTillstånd
2021-06-1721-17045Ägarledningsprövning Almi Företagspartner Skåne ABTillstånd
2021-06-1721-17044Ägarledningsprövning Almi Företagspartner Mitt ABTillstånd
2021-06-1721-17043Ägarledningsprövning Almi Företagspartner Halland ABTillstånd
2021-06-1721-17042Ägarledningsprövning Almi Företagspartner Kalmar län ABTillstånd
2021-06-1721-17041Ägarledningsprövning Almi Företagspartner Stockholm Sörmland ABTillstånd
2021-06-1721-17040Ägarledningsprövning Almi Företagspartner GävleDala ABTillstånd
2021-06-1721-17039Ägarledningsprövning Almi Företagspartner Jönköping ABTillstånd
2021-06-1721-17038Ägarledningsprövning Almi Företagspartner Mälardalen ABTillstånd
2021-06-1721-17037Ägarledningsprövning Almi Företagspartner Nord ABTillstånd
2021-06-1721-17036Ägarledningsprövning Almi Företagspartner Uppsala ABTillstånd
2021-06-1721-17035Ägarledningsprövning Almi Företagspartner Väst ABTillstånd
2021-06-1721-17034Ägarledningsprövning Almi Företagspartner Värmland ABTillstånd
2021-06-1721-17033Ägarledningsprövning Almi Företagspartner Östergötland ABTillstånd
2021-06-1721-17032Ägarledningsprövning Almi Invest Greentech ABTillstånd
2021-06-1721-17031Ägarledningsprövning Almi Invest ABTillstånd
2021-06-1721-17030Mangold Fondkommission ABTillstånd för svenskt bolag att inrätta filial utanför EESKapitalmarknadsrätt
2021-06-1721-17029S.P Nova Stockholm ABTillstånd för försäkringsdistributionTillstånd
2021-06-1721-17028Ägarledningsprövning - Northmill Bank ABTillstånd
2021-06-1721-17027Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-06-1721-17026Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-06-1721-17025-[MAKULERAD]-
2021-06-1721-17024Ägarledningsprövning - Nordax Bank AB (publ)Tillstånd
2021-06-1721-17023Klagomål - IKANO Bank TysklandKonsument
2021-06-1721-17022Ikano Bank AB (publ)Översyn och utvärdering av kreditinstitutBanktillsyn
2021-06-1721-17021Förfrågan om AFA trygghetsförsäkringKonsument
2021-06-1721-17020Standard Chartered Bank AG filial SverigeInformation om tillsynskollegium för penningtvättOperativa risker
2021-06-1721-17019UBS Europe SE Sweden BankfilialInformation om tillsynskollegium för penningtvättOperativa risker
2021-06-1721-17018Goldman Sachs Bank Europe SE, Sweden BankfilialInformation om tillsynskollegium för penningtvättOperativa risker
2021-06-1721-17017J.P. Morgan AG, Stockholm BankfilialInformation om tillsynskollegium för penningtvättOperativa risker
2021-06-1721-17016AQR UCITS Funds IIÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-06-1721-17015C WorldWideÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-06-1721-17014Schroder International Selection FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-06-1721-17013LUXBRIGHT ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-06-1721-17012Klagomål - Risk IntelligenceKonsument
2021-06-1721-17011Everysport Media Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-06-1721-17010Capital International FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-06-1721-17009Hela Försäkring ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2021-06-1721-17008GAM MultibondÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-06-1721-17007DWM Nordic ABTillstånd för försäkringsdistributionTillstånd
2021-06-1721-17006Goldman Sachs Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-06-1721-17005I.A.R. Systems Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-06-1721-17004Förfrågan om överföringKonsument
2021-06-1721-17003Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - 2011/61/EU AB NEXT 50 EMERGING MARKETS (LUXEMBOURG) FUND SICAV-SIF S.C.SP.Kapitalmarknadsrätt
2021-06-1721-17002Impax Funds (Ireland) plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-06-1721-17001SkiStar AktiebolagAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-06-1721-17000Finanzmarktaufsicht (FMA), ÖsterrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - 2011/61/EU Lightrock Evergreen Fund SICAVKapitalmarknadsrätt
2021-06-1721-16999Sensor Alarm Norden ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-06-1721-16998evoli ABLedningsprövningTillstånd
2021-06-1721-16997Lumyna FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2021-06-1721-16996Federated Hermes Investment Funds plc – Federated Hermes SDG Engagement High Yield Credit FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-06-1721-16995Alpha UCITS SICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2021-06-1721-16994Klagomål - SkandiabankenKonsument
2021-06-1721-16993Organisme pour le Registre des intermédiaires en assurances (ORIAS), FrankrikeGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - 2014/17/EU ADVENSYS INSURANCE-FINANCEKapitalmarknadsrätt
2021-06-1721-16992Aktiv Finans FM ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2021-06-1721-16991Klagomål - Trustly Group ABKonsument
2021-06-1721-16990Finanstilsynet, NorgeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2021-06-1721-16989BMO Investments (Lux) I FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-06-1721-16988First Trust Global Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-06-1721-16987Klagomål - Resursbank ABKonsument
2021-06-1721-16986Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - 2011/61/EU NASTURTIUM NO.2 SCSPKapitalmarknadsrätt
2021-06-1721-16985Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux)Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-06-1721-16984Aberdeen Standard SICAV IIIÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-06-1721-16983Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - 2011/61/EU FRANKLINTEMPLETON SERIES II FUNDS SUB FUND FRANKLIN MULTI-SECTOR CREDIT INCOME FUNDKapitalmarknadsrätt
2021-06-1721-16982Aberdeen Standard SICAV IIÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-06-1721-16981Robeco Capital Growth FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-06-1721-16980Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - 2011/61/EU NASTURTIUM NO.1 SCSPKapitalmarknadsrätt
2021-06-1721-16979Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - 2011/61/EU AB ARYA PARTNERS (LUXEMBOURG) FUND, SICAV-SIF S.C.SP.Kapitalmarknadsrätt
2021-06-1721-16978Watercircles Sverige ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2021-06-1721-16977FORT Global UCITS Funds plc - FORT Global UCITS Contrarian FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-06-1721-16976Klagomål - DTC och Amerikanska aktierKonsument
2021-06-1721-16975Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucits - SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2021-06-1721-16974Autorité des Marchés Financiers (AMF), FrankrikeGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - 2011/61/EU BLACKFIN TECH IIKapitalmarknadsrätt
2021-06-1721-16973Klagomål - KlarnaKonsument
2021-06-1721-16972Finanstilsynet, DanmarkInformation om gränsöverskridande verksamhetFörsäkringstillsyn
2021-06-1721-16971Enligt sändlistaKartläggning av ersättningsreglerBankanalys och policy
2021-06-1721-16970Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-06-1721-16969Bank of Lithuania, LitauenGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - NovapayBank
2021-06-1721-16968Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-06-1721-16967Begäran om utlämnande av handlingKonsument
2021-06-1721-16966Falkenbergs SparbankÖversyn och utvärdering av kreditinstitutBanktillsyn
2021-06-1721-16965Almi Företagspartner ABLedningsprövningTillstånd
2021-06-1721-16964Lantmännen Finans ABAnmälan om uppdragsavtalBankrätt
2021-06-1721-16963Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-06-1721-16962Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - 2011/61/EU PATRIZIA PANEUROPEAN PROPERTY SCSKapitalmarknadsrätt
2021-06-1721-16961Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-06-1721-16960Svenska konsumentkreditföretagen Ekonomisk FöreningInformation om verksamhetenBanktillsyn
2021-06-1721-16959Europeiska bankmyndigheten (EBA)Offentliggörande för 2020 enligt artikel 143 CRDFinansiella risker
2021-06-1721-16958AB Placeringsrådgivarna SverigeAnmälan om ändring i ägarförhållanden eller nära förbindelserTillstånd
2021-06-1721-16957AMO UCITS FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-06-1721-16956Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-06-1721-16955Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-06-1721-16954Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - 2011/61/EU HENDERSON PARK REAL ESTATE FUND II SCSPKapitalmarknadsrätt
2021-06-1721-16953Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-06-1721-16952Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-06-1721-16951Wise Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-06-1721-16950Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-06-1721-16949Klagomål - Klarna BankKonsument
2021-06-1721-16948Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-06-1721-16947Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-06-1721-16946Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgInformation om verksamheten - 2021Banktillsyn
2021-06-1721-16945Enligt sändlistaRådet för finansiell stabilitet – årsakt 2021Finansiell stabilitet
2021-06-1721-16944Electrolux-koncernens pensionsstiftelseAnmälan om placeringsriktlinjerRisktillsyn försäkring
2021-06-1721-16943Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - 2011/61/EU PATRIZIA PANEUROPEAN PROPERTY 3 SCSKapitalmarknadsrätt
2021-06-1721-16942Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-06-1721-16941Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC), CypernÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - 2014/65/EU Omega Funds Investment Ltd (SWEDEN)Kapitalmarknadsrätt
2021-06-1721-16940Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-06-1721-16939FinansinspektionenInternt regelverk - riktlinjer om attesträttEkonomi
2021-06-1721-16938Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandInformation om erbjudande till allmänheten i utlandetMarknadstillsyn
2021-06-1721-16937Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - 2011/61/EU DIGITAL COLONY CREDIT (LUX), SCSPKapitalmarknadsrätt
2021-06-1721-16936Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-06-1721-16935Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-06-1721-16934Gar-Bo Försäkring ABFörfrågan om regelverkRisktillsyn försäkring
2021-06-1721-16933Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - 2011/61/EU HENDERSON PARK REAL ESTATE FUND II EUR POOL B SCSPKapitalmarknadsrätt
2021-06-1721-16932Carnegie Fonder ABIntyg avseende verksamhetstillståndKapitalmarknadsrätt
2021-06-1721-16931Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-06-1721-16930Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-06-1721-16929Klarna Bank ABAnmälan om leverantör av samhällsviktig tjänst (NIS)Operativa risker
2021-06-1721-16928Amundi ABSÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-06-1721-16927S.P. VICKIN Örebro ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2021-06-1721-16926Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-06-1721-16925Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - 2011/61/EU HENDERSON PARK REAL ESTATE FUND II USD POOL B SCSPKapitalmarknadsrätt
2021-06-1721-16924Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-06-1721-16923Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - 2011/61/EU EUROPEAN IMPACT PROPERTY FUND S.C.A.Kapitalmarknadsrätt
2021-06-1721-16922Finanstilsynet, NorgeGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - 2011/61/EU Hitecvision Advisory ASKapitalmarknadsrätt
2021-06-1721-16921ICA Banken ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2021-06-1721-16920Säkra Direkt ABAnmälan om klagomålsansvarigTillstånd
2021-06-1721-16919Säkra ABAnmälan om klagomålsansvarigTillstånd
2021-06-1721-16918Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-06-1721-16917Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA)Information om riktlinjerKapitalmarknadsrätt
2021-06-1721-16916MirabaudÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2021-06-1721-16915AC Försäkringskonsult ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2021-06-1721-16914Axelsson, Jan ErikUtvidgat tillståndTillstånd
2021-06-1721-16913Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2021-06-1721-16912Anticimex Försäkringar ABLedningsprövningFörsäkringsrätt
2021-06-1721-16911Seafire AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-06-1721-16910The Absolut Company & Pernod Ricard Sweden PensionsstiftelseLedningsprövningFörsäkringsrätt
2021-06-1721-16909Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - 2011/61/EU EMPIRA OPPORTUNITIES FUND SCSKapitalmarknadsrätt
2021-06-1721-16908Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - 2011/61/EU GIM PORTFOLIO STRATEGIES FUNDSKapitalmarknadsrätt
2021-06-1721-16907Klagomål -KlarnaKonsument
2021-06-1721-16906Länsförsäkringar VästernorrlandAnmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
2021-06-1721-16905Select Investment Series III SICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-06-1721-16904Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör eller rapport om väsentlig händelseOperativa risker
2021-06-1721-16903Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör eller rapport om väsentlig händelseOperativa risker
2021-06-1721-16902Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör eller rapport om väsentlig händelseOperativa risker
2021-06-1721-16901Tink ABKommunikation med företag under tillsynOperativa risker
2021-06-1721-16900SBAB Bank AB (publ)Anmälan om leverantör av samhällsviktig tjänstOperativa risker
2021-06-1721-16899Förfrågan om IGM FXKonsument
2021-06-1721-16898Klagomål - Telia FinanceKonsument
2021-06-1721-16897Smart Wires IncAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-06-1721-16896Central Bank of Ireland, IrlandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Danske Bank A/SMarknadstillsyn
2021-06-1721-16895Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - 2011/61/EU 3B FUTURE HEALTH FUND II S.C.A.Kapitalmarknadsrätt
2021-06-1721-16894Intyg av Finansinspektionen godkänt prospekt till annan myndighet inom EES (Europapass)Marknadstillsyn
2021-06-1721-16893Godkännande av EU-tillväxtprospekt - aktierelaterade värdepapperMarknadstillsyn
2021-06-1721-16892Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - 2011/61/EU BRIDGEPOINT DIRECT LENDING III UNLEVERED SCSPKapitalmarknadsrätt
2021-06-1721-16891Godkännande av grundprospektMarknadstillsyn
2021-06-1721-16890Förfrågan om prospektreglerMarknadstillsyn
2021-06-1721-16889Förfrågan om - gränsen för konsoliderad gruppKonsument
2021-06-1721-16888Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - 2011/61/EU BRIDGEPOINT DIRECT LENDING III UNLEVERED FEEDER EUR SCSPKapitalmarknadsrätt
2021-06-1721-16887Förfrågan om finansiella verktygKonsument
2021-06-1721-16886Förfrågan om tillståndspliktTillstånd
2021-06-1721-16885Förfrågan om aktieköpKonsument
2021-06-1721-16884Förfrågan om Blockchain Agent LtdKonsument
2021-06-1721-16883Klagomål - KlarnaKonsument
2021-06-1721-16882Begäran om utlämnande av handlingUppförandetillsyn
2021-06-1721-16881Länsförsäkringar GotlandAnmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
2021-06-1721-16880Begäran om utlämnande av handlingKonsument

Laddar sidan