FFFS 2004:10

Allmänna råd för revisorer förordnade av Finansinspektionen

Gäller från 2004-07-15

Sammanfattning

Nyheten i dessa omarbetade allmänna råd är att ett nytt avsnitt införts om att revisorerna i livförsäkringsbolag särskilt bör uppmärksamma transaktioner som äger rum mellan livförsäkringsbolaget och andra bolag inom samma koncern. 

Ändringar i grundförfattningen

Ändringarna innebär att de allmänna råden inte längre gäller för understödsföreningar. Dessutom har de allmänna råden uppdaterats för att korrigera de hänvisningar som görs till olika lagar.

Ändringarna börjar gälla den 1 november 2020. ändr. 2020:17

Dokument

Ändringar