FFFS 2021:12

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:4) om rapportering av ränterisk i övrig verksamhet

Gäller från 2021-07-07 , ändring av FFFS 2007:4

Sammanfattning

Tillämpningsområdet ändras så att värdepappersbolag, med undantag av dem som fortsättningsvis ska tillämpa tillsynsförordningen (575/2013/EU), inte längre omfattas av föreskrifterna.

Ändringarna gäller från den 7 juli 2021. ändr. 2021:12

Dokument