FFFS 2013:20

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer

Gäller från 2013-07-22 , ändring av FFFS 2010:3

Sammanfattning

Ändringarna innebär att ytterligare uppgifter ska lämnas i en ansökan om tillstånd att tillhandahålla betaltjänster. ändr. 2013:20

Dokument