FFFS 2011:51

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer

Gäller från 2011-12-01 , ändring av FFFS 2010:3

Sammanfattning

Som en konsekvens av de nya föreskrifterna på e-penningområdet, justerar Finansinspektionen FFFS 2010:3 för att så långt som möjligt harmonisera rörelsereglerna på e-penning- och betaltjänstområdet samt korrigera vissa mindre felaktigheter. En viktig ändring är att den som avser att bli ägare till en registrerad betaltjänst­leverantör inte längre behöver tillstånd för detta. Istället införs en skyldighet att anmäla nya ägare och deras ledning. Ändringarna börjar gälla den 1 december 2011. ändr. 2011:51

Dokument