FFFS 2015:18

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:39) om information som gäller försäkring och tjänstepension

Gäller från 2016-01-01 , ändring av FFFS 2011:39

Dokument