FFFS 2021:20

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Gäller från 2021-07-07 , ändring av FFFS 2013:10

Sammanfattning

Med anledning av värdepappersbolagsförordningen (2019/2033/EU) införs krav på att uppgifter om företag som ingår i en konsoliderad situation enligt den förordningen, ska lämnas i verksamhetsplanen och i samband med ägarprövningar. Även vissa mindre redaktionella ändringar görs.

Ändringarna gäller från den 7 juli 2021. ändr. 2021:20

Dokument