FFFS 2021:19

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

Gäller från 2021-07-07 , ändring av FFFS 2013:9

Sammanfattning

Bestämmelsen om hur fondbolag ska beräkna fasta omkostnader upphävs eftersom metoden för denna beräkning framgår av värdepappersbolagsförordningen (2019/2033/EU). Med anledning av denna förordning införs krav på att uppgifter om företag som ingår i en konsoliderad situation enligt förordningen, ska lämnas i verksamhetsplanen och i samband med ägarprövningar. Det görs också en ytterligare följdändring med anledning av värdepappersbolagsförordningen. Även vissa redaktionella ändringar görs.

Ändringarna gäller från den 29 juni 2021 i fråga om 2 kap. 9 § och 5 kap. 4 § och i övrigt den 7 juli 2021. ändr. 2021:19

Dokument