Mer behöver göras för att skydda konsumenter från bedrägerier

Konsumenterna står för den övervägande delen av förlusterna och det drabbar främst äldre.

Tydligare information från bankerna ska ge mer aktiva bolånetagare

Storbanker behöver åtgärda brister i infrastrukturen för betalningar

Publicerad 2024-06-20

FI förelägger Handelsbanken, SEB och Swedbank att senast i december 2026 se till att brister i infrastrukturen för betalningar är åtgärdade. FI har…

Europeiska tillsynsmyndigheter föreslår förbättringar av hållbarhetsrelaterade upplysningar

Publicerad 2024-06-19

De tre europeiska tillsynsmyndigheterna, EBA, Eiopa och Esma, har publicerat ett gemensamt yttrande i samband med översynen av förordningen om…

Nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om clearingverksamhet

Publicerad 2024-06-19

FI:s styrelse antog den 18 juni nya respektive ändrade föreskrifter och allmänna råd kopplade till clearingverksamhet.

EU-kommissionen bjuder in finanssektorn till dialog om AI

Publicerad 2024-06-19

Inom såväl finanssektorn som andra sektorer finns en tydlig trend mot ökad användning av artificiell intelligens (AI). Inför ny lagstiftning på…

EU publicerar andra bankpaketet

Publicerad 2024-06-19

Nu har EU:s andra bankpaket publicerats. Det innehåller nya kapitaltäckningsregler, som till stor del gäller från och med 1 januari 2025.

Nasdaq Stockholm får en anmärkning och 100 miljoner kronor i sanktionsavgift

Publicerad 2024-06-19

Finansinspektionen (FI) ger Nasdaq Stockholm en anmärkning och en sanktionsavgift på 100 miljoner kronor för överträdelser av gällande regelverk.

Utvecklas på en meningsfull och flexibel arbetsplats

Många fördelar med att jobba på FI

På FI arbetar vi aktivt för att vara en modern arbetsplats där du som medarbetare trivs och utvecklas. Vi har flexibel arbetstid och det finns möjlighet att jobba på distans.

Möt våra medarbetare

Hos oss arbetar du i en lärande organisation och i vardagen möter du många kompetenta och engagerade kollegor. Vi arbetar ofta i projekt och delar kunskap med varandra.