Årets beslut om ändring av vissa skadelivräntor
2020-10-19| Nyheter Försäkring

Skadelivräntor värdesäkras genom ett index som bygger på förändringar i prisbasbeloppet. Finansinspektionen fastställer varje år…

Remissvar om genomförande av EU:s visselblåsardirektiv

FI har svarat på en remiss från Arbetsmarknadsdepartementet om genomförande av EU:s visselblåsardirektiv enligt betänkandet Ökad…

Komplettering av ändrade föreskrifter om insättningsgaranti

Riksgälden har kompletterat ett tidigare förslag till ändringar i de föreskrifter som styr vilka avgifter som banker (och vissa…

Foto: folkvimmel på en gata i en storstad
Jobba på FI

I händelsernas centrum

Se alla lediga jobb
Laddar sidan