Promemorian Några sekretessfrågor på finansmarknadsområdet

FI tillstyrker i stort förslagen i promemorian men lämnar synpunkter på promemorians förslag om anmälningsskyldighetens…

FI publicerar den andra Bankbarometern för 2019

FI presenterar i dag Bankbarometern, en rapport som ger en inblick i den svenska bankmarknaden. I rapporten presenteras siffror…

Redovisning av fusion – remissvar på förslag till allmänna råd och vägledning

FI ser positivt på att Bokföringsnämnden (BFN) har tagit fram ett förslag som tar hänsyn till att normgivningen för upprättande…

Jobba på FI

I händelsernas centrum

Se alla lediga jobb
Laddar sidan