Avanza Pension får varning och sanktionsavgift

FI ger Avanza Pension en varning för bristfällig hantering av försäkringstekniska avsättningar och rapportering. Avanza Pension…

FI föreslår ändringar i tillsynsföreskrifterna samt nya rapporteringsregler om minimikrav på…

FI föreslår ändrade regler om tillsynskrav och kapitalbuffertar samt nya föreskrifter om periodisk rapportering av uppgifter om…

FI-forum: Undantag från beredskapsmekanism (PSD 2)
2019-02-14| PSD 2 Fintech FI-forum

Det andra betaltjänstdirektivet (PSD 2) medför krav på att kontoförvaltande betaltjänstleverantörer låter tredjepartsleverantörer…

Jobba på FI

I händelsernas centrum

Se alla lediga jobb
Laddar sidan