FI och Swish – frågor och svar

Med anledning av att FI återkommande fått frågor om Swish sedan en tid tillbaka publicerar vi frågor och svar.

Förslag till ändrade föreskrifter om försäkringsdistribution

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution.

Remissvar: Promemorian Vissa frågor om försäkring och tjänstepension

FI tillstyrker i stort förslagen i promemorian och lämnar några synpunkter på formuleringen av en bestämmelse.

Jobba på FI

I händelsernas centrum

Se alla lediga jobb
Laddar sidan