FI vill att regeringen godkänner justeringar i amorteringskravet

Finansinspektionen föreslår två förändringar i FI:s föreskrifter om amortering av krediter mot säkerhet i bostad. För det första…

Nya regler om hantering av kreditrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag

De nya föreskrifterna och allmänna råden innehåller regler och anvisningar om hur ett företag ska identifiera, mäta, styra,…

Remissvar om fastighetsmäklares nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt

FI tillstyrker i huvudsak Fastighetsmäklarinspektionens förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och…

Foto: närbild på ett antal personers händer lagda på varandra
Jobba på FI

I händelsernas centrum

Se alla lediga jobb
Laddar sidan