Remissvar: Ändringar i skattelagstiftningen om resolutionsregelverket
2020-07-10| Remissvar Bank

Finansinspektionen har inget att invända mot förslaget.

Ny broschyr till valutaväxlare om regler kring penningtvätt

En ny broschyr om penningtvätt och finansiering av terrorism ska öka kunskapen hos valutaväxlare om risker och skyldigheter…

Eiopa om produktöversyn med anledning av covid-19

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) uppmanar försäkringsföretagen att se över försäkringsprodukter och…

Foto: folkvimmel på en gata i en storstad
Jobba på FI

I händelsernas centrum

Se alla lediga jobb
Laddar sidan