FI publicerar årets första bankbarometer

Publicerad 2024-04-17

De svenska bankernas lönsamhet var fortsatt hög under det andra halvåret 2023, även om den avtog något under det fjärde kvartalet 2023. Bankernas…

Remissvar: Digital operativ motståndskraft för finanssektorn

Publicerad 2024-04-15

FI tillstyrker i stora delar de förslag som lämnas i promemorian, men efterfrågar i några avseenden ett antal förtydliganden. FI delar dock inte…

Remissvar: Justeringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Publicerad 2024-04-15

FI har, utifrån de utgångspunkter vi har att beakta, inga synpunkter på förslagen.

Fyra anledningar till att inte köpa krypto

Publicerad 2024-04-15

Just nu rapporteras det mycket om kryptotillgångar i media och olika investeringstips delas i sociala medier. Trots att regleringar för…

Dora-övning om rapportering av informationsregister

Publicerad 2024-04-12

De europeiska tillsynsmyndigheterna för finanssektorn har meddelat att de kommer att genomföra ett test kring rapportering av informationsregister…

FI-forum: Dora-regelverket

Publicerad 2024-04-12

EU:s förordning om digital operativ motståndskraft för finanssektorn (Dora) börjar tillämpas den 17 januari 2025. För att informera om förordningen…

Utvecklas på en meningsfull och flexibel arbetsplats

Många fördelar med att jobba på FI

På FI arbetar vi aktivt för att vara en modern arbetsplats där du som medarbetare trivs och utvecklas. Vi har flexibel arbetstid och det finns möjlighet att jobba på distans.

Möt våra medarbetare

Hos oss arbetar du i en lärande organisation och i vardagen möter du många kompetenta och engagerade kollegor. Vi arbetar ofta i projekt och delar kunskap med varandra.