Ändrade regler för Priip-faktablad skjuts fram ett halvår
2022-06-29| Eiopa Esma Nyheter

Nya regler för Priip-faktablad, som ursprungligen var tänkta att börja gälla i juli i år, senareläggs och kommer att börja gälla…

Beslut som rör erkännande av makrotillsynsåtgärder i tre EU-länder
2022-06-29| ESRB Nyheter Stabilitet

FI har fattat beslut som rör erkännande (reciprocitet) av makrotillsynsåtgärder i Litauen, Belgien och Nederländerna.

Jacob Henriksson ny chef för Styrning och verksamhetsstöd
2022-06-29| Nyheter Om FI

Jacob Henriksson kommer närmast från Fortifikationsverket där han arbetat i snart fem år som ekonomichef och ställföreträdande…

Laddar sidan