FI undersöker Klarna och Loomis

FI ska undersöka hur Klarna och Loomis, två företag som erbjuder olika typer av betaltjänster, följer penningtvättsregelverket. Den 4 maj 2022 lades ett tredje företag till i undersökningen: Intergiro. Undersökningen gäller företagens allmänna riskbedömning, riskbedömning av kunder och åtgärder för kundkännedom.

Startdatum: 2022-04-22

Företagen som undersöks

Klarna Bank AB och Loomis Sverige AB

OBS! Den 4 maj 2022 lades företaget Intergiro Intl AB till i undersökningen. 

Varför gör vi denna undersökning?

I både EU:s och den nationella riskbedömningen bedöms företag som erbjuder betaltjänster utgöra en betydande risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Betaltjänster kan vara snabba digitala betalningar, men även tjänster som kontanthantering. FI kommer därför att granska hur ett antal företag om som erbjuder olika former av betaltjänster följer penningtvättsreglerna.