FI granskar betaltjänstleverantörer

Transaktioner till och från utlandet innebär en särskilt hög risk för penningtvätt. Finansinspektionen har därför valt att…

Therese Östling Waller ny hr-chef
2022-11-30| Nyheter Om FI

Therese Östling Waller är för närvarande hr-chef på SVT. Therese har en gedigen erfarenhet av hr-arbete, bland annat från…

Remissvar: Ökad motståndskraft i betalningssystemet
2022-11-30| Remissvar Marknad Bank

Finansinspektionen tillstyrker i huvudsak förslaget som innebär att tydligare krav ställs på clearingbolag.

Laddar sidan