Om du har drabbats

Beroende på hur långt du kommit med att göra en investering i något som du misstänker är ett bedrägeri har du olika handlingsmöljigheter:

 • Om du ännu inte gjort någon affär är ännu ingen skada skedd och du kan bara avbryta kontakten.
 • Har du precis skickat iväg en betalning via din bank kan du försöka stoppa den. Kontakta din bank omgående.

Anmäl till polisen

Gör en polisanmälan genom att ringa 114 14 eller gå till en polisstation . Det kan du göra oavsett om du hunnit betala in pengar, redan vet att du förlorat pengarna eller endast är utsatt för ett försök till bedrägeri. Ange någon av följande brottskoder:

Bedrägerier drabbar många

De som råkat ut för investeringsbedrägerier har ofta först blivit uppringda av en främmande person som utger sig för att vara placeringsrådgivare. Den som ringer säger sig arbeta för en firma i finansbranschen, som beskrivs som seriös och respektabel, gärna med adress i finanskvarteren i någon känd storstad.Investeringsbedrägerier är mycket vanligare än vad som är allmänt känt. Bara i Sverige har flera tusen personer och företag drabbats. Bedrägerierna omfattar miljardbelopp varje år.

Placeringar utan värde

Ofta handlar det om större summor som ska investeras, i företag som uppges ha lysande framtidsutsikter. I själva verket kan företagen redan vara nedlagda eller helt enkelt påhittade.

Det här handlar alltså om något helt annat än riskfyllda placeringar där det finns en möjlighet till bra avkastning på sikt. Här finns inga möjligheter till vinst. Det handlar enbart om att lura pengar av oskyldiga personer.

Alla kan drabbas

De som vanligtvis drabbas kan ha goda kunskaper om investeringar och placeringar. Även människor med yrkesmässig erfarenhet har blivit lurade. Just därför kan en del känna skam när de inser vad som hänt, och inte vilja berätta.

Men sanningen är att alla kan falla offer för någon form av bedrägeri. De som arbetar med att utreda den här typen av fall har sett att ingen människa är immun mot bedrägerier.

Skickliga försäljningsmetoder

De personer som tar kontakt arbetar som skickliga säljare. Först ser de till att skapa en slags personlig relation för att senare kunna utnyttja svaga punkter och övertala till snabba beslut. De har tillgång till all slags rekvisita för att kunna framstå som seriösa företag – webbsidor, visitkort, påkostade broschyrer – och ser till att ha trovärdiga svar på alla frågor. Ofta har de en bakgrund i den verkliga finansbranschen och kan terminologin och vet hur det normalt fungerar.

Men även om sådana här erbjudanden på ytan framstå som vanlig marknadsföring, finns det ett antal tydliga varningssignaler:

 • erbjudandet verkar för bra för att vara sant
 • du har varken hört talas om företaget som kontaktar dig eller om placeringen de erbjuder
 • det saknas årsredovisningar och delårsrapporter i den information du får
 • telefonsamtalet styrs in i en riktning där du hamnar i ett underläge, känner ett tryck att berätta saker om dig själv och din ekonomi som du i vanliga fall skulle tveka över att lämna ut.
Utländsk valuta

Var försiktig med företag som erbjuder tjänster kopplade till valutahandel. Som alltid är det viktigt att kontrollera att de finns på riktigt, har de tillstånd som krävs och inte förekommer på FI:s varningslista.

På senare år har det kommit in en hel del frågor till Finansinspektionen som rört handel med utländsk valuta; Forex eller FX (som båda är förkortningar av Foreign Exchange). Tillsynsmyndigheter i andra länder har också utfärdat ganska många varningar för olika aktörer inom det här området.

Här är några varningssignaler för att allt inte står rätt till och att det kan finnas skäl att hålla sig undan:

 • Marknadsföring med vidlyftiga påståenden. Lita inte på påstående som "oavsett om marknaden går upp eller ner så kommer du att göra en vinst", "tjäna flera tusen kronor varje vecka", "vi överträffar alla inhemska investeringar till mer än 90 procent", "största fördelen med Forex-marknaden är att det inte finns någon nedgång", "vi garanterar att du kommer att få en avkastning på minst 30-40 procent på några månader".
 • Löften om låg risk – ofta i kombination med påståenden om att skriftlig information om risker bara är en formalitet, för att följa myndighetsregler. Valutahandel omfattar vanligtvis derivat eller CFD:er (Contracts for Differences), som kan innebära kraftiga svängningar i kurserna och hög risk. Man kan – för att uttrycka det rakt på sak – snabbt förlora allt. Investera därför inte pengar som du inte har råd att förlora. Se upp med påståenden som "med en investering om 50 000 kronor kan du maximalt förlora 100 kr till 500 kronor per dag. Vi ersätter alla dina förluster. Din investering är säker."
 • Löften om hög avkastning och erbjudanden om anställning med hög lön eller partnerskap. Var särskilt uppmärksam om goda vänner eller grannar har lockats att investera. Gör dina egna efterforskningar och lita inte på kontoutdrag som visar hög avkastning.
 • Svårigheter att få information om företaget och dess ledning. Investera inte pengar hos företag som inte lämnar detaljerad information om sig själva eller som det inte går att hitta uppgifter om. Låt inte exklusiva broschyrer och beskrivningar förleda. Försäkra dig alltid om att bolaget verkligen existerar och att det har de tillstånd som krävs. Lita inte enbart på muntliga uppgifter och löften. Begär all information skriftligt.
 • Påståenden om att kunna handla på "interbank market". Var särskilt misstänksam mot företag som påstår att du kan, eller ska, handla på "interbank market" eller att de kan handla där åt dig. Oreglerade och oseriösa valutahandlare påstår ofta att de handlar på denna marknad – ett löst sammansatt nätverk av transaktioner med valuta som förhandlas mellan finansiella institut och större företag – för att få bra priser.
 • Anvisningar att skicka pengar via internet, post eller annat sätt. Var mycket försiktig med att handla online. Det är lätt att skicka pengar via nätet men i praktiken ofta omöjligt att få tillbaka dem om något går snett. Det finns aktörer i den här branschen som påstår att de är etablerade utomlands och som har egna webbplatser

Höga risker med "margin-konton"

Handla inte "margin" om du inte har goda kunskaper om sådan handel. Du riskerar att bli ansvarig för förluster som kan vara mycket större än de pengar som du har satsat. Valutahandlare kan erbjuda kunder att sätta in pengar på ett på ett "margin-konto", vanligtvis summor mellan 10 000 och 50 000 kronor. Detta är relativt små summor på valutamarknaden, men kan kontrollera betydligt större handelsposter. Detta är fakta som kunden inte alltid informas om.

Handel med optioner

FI har på senare år uppmärksammats på en form av investeringsbedrägerier som tar sin utgångspunkt i en påstådd handel med optioner på börser. Men mäklarfirman som ringer är ingen riktigt mäklarfirma. Och de börser som hänvisas till existerar i själva verket inte.

Det börjar med att någon ringer upp från utlandet och påstår sig företräda ett mäklarföretag som erbjuder handel med optioner. Inledningsvis handlar det om att öppna ett konto på en börs, vilket i sig är anmärkningsvärt eftersom detta aldrig förekommer i normal handel.

För att kunna följa sina investeringar får man inloggningsuppgifter till den påstådda börsens webbplats. En sådan webbplats kan ge ett trovärdigt intryck. Ett trick som används är att priser och kurser hämtas från en riktig börs. På så sätt går det att följa utvecklingen för de optioner man tror sig ha köpt.

Liksom i andra typer av investeringsbedrägerier är allt skickligt utfört. Blanketter och avtal är sådana som används i normala kontakter med banker och värdepappersbolag. Ord och uttryck är desamma som förekommer i verklig handel med optioner och råvaror.

Problem uppstår först när man vill sälja sina optioner. Ofta blir då beskedet att det inte går att sälja optionerna annat än i större block. Som en följd av detta uppmanas man att betala in mer pengar, för att få möjlighet att sälja de optioner man redan köpt. Om man inte har råd kan man erbjudas att låna en del, till exempel halva beloppet.

Som ett sista steg kan någon höra av sig och påstå sig kunna hjälpa till att få tillbaka en del av de pengar man förlorat. Bedragarna påstås vara gripna och i samband med det har pengar tagits i beslag; pengar som kan återföras till dem som betalt för optioner de inte fått. Men för att få hjälp måste man betala en avgift, vilket gett namnet "avgiftsbedrägeri" åt denna typ av bluff.

Aktier i onoterade utländska bolag

Var mycket försiktig med erbjudanden att investera i aktier i utländska onoterade bolag. Sådana aktier förekommer ofta i samband med investeringsbedrägerier. Dessutom är de erkänt svåra att värdera.

Onoterade bolag kallas också OTC-bolag, där OTC (Over The Counter) står för att de handlas "över disk" snarare än på en börs eller annan etablerad handelsplats.

Det som gör det så svårt att värdera den här typen av aktier är att bolagen – till skillnad från börsnoterade bolag – inte har krav på sig att offentliggöra information om sin ekonomi. Onoterade bolag är bolag som inte kan, eller vill, uppfylla krav som ställs på företag som noteras på en börs.

I samband med bedrägerier är det vanligt att den som vill få dig att nappa på erbjudandet hänvisar till listor över aktier på olika amerikanska webbsidor om börser och ekonomi. Syftet är att ge intryck av att det aktuella bolaget är noterat på en börs. Aktiens namn kan finnas med i någon lista på dessa webbplatser, men med tillägg som "OTC" eller "Other OTC", vilket i själva verket visar att det handlar om onoterade aktier.

Begreppen OTC, Other OTC och Grey Market står för olika kategorier av onoterade bolag. OTC Bulletin Board är en elektronisk anslagstavla där kurser i onoterade bolag listas. Den ska inte förväxlas med börsen Nasdaq.

Den som investerar i aktier i onoterade bolag måste vara medveten om att hela investeringen kan gå förlorad. Det är en väldigt riskfylld placering och kräver mycket undersökande arbete.

"Cold calling" och "boiler room"

Cold calling

"Cold calling" är en benämning på säljsamtal där säljare och kund inte har någon tidigare relation och kunden inte efterfrågat den produkt eller tjänst som marknadsförs. Det är i sig inget brottsligt – så fungerar den mesta telefonförsäljningen i dag. Men det är ändå något som tydligt kännetecknar investeringsbedrägerier. Första kontakten är ofta ett telefonsamtal från en okänd firma i utlandet.

Boiler room

Med "boiler room" menas sättet som många telefonbaserade bedrägerier organiseras på. I ett typiskt "boiler room" sitter folk trångt och ringer upp potentiella investerare på löpande band genom "cold calling". Benämningen "boiler room" (pannrum) har sagts anspela på den höga aktivitetsnivån och på de tuffa påtryckningsmetoder som de som ringer samtalen använder sig av. Den lär ha sitt ursprung i att gangsters i New York under förkrigstiden hyrde enkla källarlokaler på Wall Street.

Den här typen av bedrägerier har utvecklats till sofistikerade och välorganiserade verksamheter med genomslag i länder över hela världen. De som står bakom använder sig av avancerad teknik och informationskanaler, relationsbyggande och övertygande rekvisita för att upprätthålla fasaden av ett verkligt och framgångsrikt företag.

Senast granskad: 2019-09-13
Laddar sidan